Od 1 do 3 grudnia spotkaliśmy się w Żarnowcu, u progu Adwentu, na ostatnich w tym roku rekolekcjach. Bezpośrednio, po krótkim przywitaniu w kawiarence, zaczęliśmy ćwiczenia z recytacji i śpiewu psalmów, hymnów oraz antyfon z brewiarza, które weszły już na stałe do programu naszych spotkań. Ćwiczenia poprowadziła siostra Rafaela wraz z siostrą Weroniką.

Wieczór spędziliśmy na rozmowach z dawno nie widzianymi siostrami i braćmi w oblaturze w kawiarence Zacisza św. Benedykta. Sobota była dniem pustyni. Wysłuchaliśmy dwóch konferencji przygotowanych przez siostrę Scholastykę, poświęconych refleksjom adwentowym na temat pełnej paradoksów tajemnicy Wcielenia. W zakończeniu wyraźnie wybrzmiało zaproszenie do adwentowej czujności, do uczynienia serca czuwającym, otwartym na przyjście Pana. Oczywiście w ciągu dnia nie zabrakło miejsca na pracę przy krajaniu, obieraniu ze skóry i wybieraniu pestek z olbrzymich dyni oraz skrobaniu marchewek. Był też czas na medytację oraz rozmowy indywidualne z siostrami. W niedzielę, po Mszy Świętej, na spotkaniu z siostrami i można było podzielić się refleksjami na temat rekolekcji oraz wysłuchać sprawozdania z V Ogólnopolskiego Zjazdu Oblatów Benedyktyńskich, który odbył się na początku listopada w Tyńcu pod hasłem „Eucharystia w życiu oblata”. Nie zabrakło też burzliwej dyskusji na temat niektórych punktów przyjętego w październiku Zwyczajnika oblatów Żarnowieckich. Z radością przywitaliśmy wśród nas pana Jerzego, który poważnie myśli o przystąpieniu do oblatury oraz dwie panie, Monikę i Elżbietę. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony! – Napisała Oblatka Żarnowiecka (więcej zdjęć w galerii)