Dziś mija 76. rocznica przybycia naszych mniszek benedyktynek z Wilna do Polski. Dokładnie 10 sierpnia 1946, siostra przeorysza Edyta Samukówna, późniejsza pierwsza ksieni konwentu żarnowieckiego, wraz z małą grupką współsióstr, zamieszkały w tutejszym klasztorze i na nowo zakwitło życie benedyktyńskie tu na Kaszubach, nad morzem. To właśnie Matka Edyta rozpoczęła budowę tzw. Białego Domku, który dziś stał się częścią Zacisza św. Benedykta przy naszym klasztorze. Kaplica domowa Zacisza nosi wezwanie NMP Osrtrobramskiej – Matki Miłosierdzia w nawiązaniu do tych wydarzeń. Mniszki wileńskie miały szczególne nabożeństwo do Matki Bożej z Ostrej Bramy.