To właśnie 10. sierpnia 72 lata temu zakończył się trwający 80 lat okres, w którym żarnowiecki klasztor stał pusty. Znów zamieszkały tu benedyktynki, które przyjechały z Wilna, nie mogąc dłużej prowadzić tam życia monastycznego w takich warunkach jak przedtem. Wileńska Wspólnota podzieliła się: część sióstr pozostała, żyjąc w ukryciu, a 12 z nich (i jedna koza) przyjechało do Żarnowca. Dziś dziękujemy Panu Bogu za Siostry, które przygotowały dla nas Dom, zniszczony przez lata. A nade wszystko za odnowienie Wspólnoty, w którą mogłyśmy wejść, by uwielbiać Go naszym życiem.