2 grudnia 1554 r. na zamku w Pokrzywnie przyszła na świat córka Melchiora Mortęskiego i Elżbiety z domu Kostczanki. Na chrzcie świętym dano jej imię Magdalena. Zapewne nikt wtedy nie spodziewał się jak wielką rolę w przyszłości odegra to niemowlę. A jednak każda historia ma swój początek i dziś właśnie wspominamy ten dzień – początek historii życia Odnowicielki życia benedyktyńskiego w Polsce.

Dziękując Bogu za dar jej życia, modlimy się, by ostatni, rzymski etap jej procesu beatyfikacyjnego już niedługo mógł zakończyć się wyniesieniem jej na ołtarze.

Dziewczęce serce w Bogu zakochane
Swojemu Panu ślubowało służyć
I ani groźbą ani obietnicą
Zwieść się nie dało.