Nasz Klasztor ma prawie ośmiowiekową historię. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zapoznać się z dziejami tego miejsca, z dziejami osób, które tu żyły, pracowały, modliły się. Zapraszamy tych, którzy chcą ubogacić się pięknem żarnowieckich zabytków, ale także tych, którzy pragną dowiedzieć się, jak żyjemy, co robimy my – mniszki benedyktynki – dziś? Zapraszamy tych, którzy szukają ciszy i piękna modlitwy chorałowej, którzy chcą usłyszeć Pana Boga w Jego Słowie.

Dlatego zachęcamy do odwiedzenia:

  • kościoła żarnowieckiego
  • krużganków
  • sklepiku klasztornego
  • klasztornego muzeum (zwanego skarbcem)
  • gotyckiej piwnicy
  • klasztornej kaplicy

Część zabytkowych sal, znajdujących się obiekcie Opactwa, jest niedostępna dla zwiedzających, podobnie ogród w wirydarzu, ze względu na klauzurę.
Zapraszamy na wspólną modlitwę podczas Eucharystii (7:15, a niedziele i uroczystości – 8:15) oraz na Monastyczną Liturgię Godzin (szczegóły w planie dnia).

Turystów w większych grupach zorganizowanych bardzo prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze umówienie terminu odwiedzin, aby nie kolidował on z naszymi modlitwami; prosimy zadzwonić na numer tel. 881 003 758. Najdogodniejsze dla nas godziny to 9.00 –12.30 i 16.00 – 17.30. Trzeba też brać pod uwagę fakt, iż w kościele odbywają się Msze św., nabożeństwa, pogrzeby, śluby, ….co uniemożliwia zwiedzanie.

W sezonie letnim tj. w lipcu i sierpniu – zapraszamy osoby pojedyncze i mniejsze grupy, np. rodzinne, do naszego klasztornego muzeum od wtorku do soboty (wyłączając ważne uroczystości (11.07.- św. Benedykta Opata i 15.08. – Wniebowzięcie NMP) w godzinach 16.00 – 17.30 – w tym czasie nie trzeba wcześniej się umawiać.


Nasz sklepik klasztorny otwarty będzie
w sezonie letnim w godzinach: 10.00 – 12.30 oraz 16.00 – 17.30
poza sezonem (od poniedziałku do soboty)
wg. potrzeby, poza godzinami naszych modlitw
prosimy dzwonić domofonem.