Razem zbudujmy

Zacisze św. Benedykta !!!

Jeśli możesz, prosimy, pomóż!!!

Aktualizacja na luty 2024 rok:

Prosimy o pomoc! Szczegóły poniżej. Odwdzięczamy się modlitwą. Raz w miesiącu jest odprawiana w naszej kaplicy Msza Św. w intencji Ofiarodawców i Ich Rodzin

Darowiznę na projekt można przekazać wysyłając przelew na poniższy nr konta:

PL: 26 8349 0002 0010 9921 2000 0010

EUR: SWIFT: GBWCPLPP 47 8349 0002 0010 9921 2000 0020

USD: SWIFT: GBWCPLPP 13 8349 0002 0010 9921 2000 0050

z dopiskiem: „Zacisze św. Benedykta”

Możesz nas wesprzeć darowizną on-line.

Aby przekazać inną kwotę należy kliknąć Zapłać z Przelewy24.pl i wpisać kwotę w formularzu płatności. Można też skorzystać z cegiełek na końcu wpisu


O co chodzi? Projekt utworzenia Zacisza św. Benedykta powstawał kilka lat temu. Od tego czasu sytuacja na rynku zmieniła się tak drastycznie, że początkowo przewidywane koszty niebotycznie wzrosły. Wykonane dotąd prace całkowicie pochłonęły zgromadzone na ten cel środki. Cieszymy się tym, co dotąd udało się zrobić, ale przed nami jeszcze dużo pracy przy drugim budynku Zacisza i rozpoczęcie remontu trzeciego. Koszty nas przerastają, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc, aby remont mógł być kontynuowany. Ktokolwiek może – prosimy – niech pomoże! Odwdzięczamy się serdeczną modlitwą!


Zacisze św. Benedykta to dawne budynki gospodarcze: Biały Domek, obora, wozownia, stodoła, które uzyskały pozwolenie na zmianę funkcji w celu przyjmowania Gości i Rekolektantów.

Od pewnego czasu dostrzegamy nasilające się zainteresowanie naszym klasztorem ze strony ludzi świeckich, którzy odwiedzając nas jako Goście, znajdują tutaj miejsce wyciszenia, odpoczynku, refleksji, i modlitwy, w rytmie planu dnia sióstr.

Zacisze św. Benedykta ma za zadanie uratować zabytki: dawne budynki gospodarcze dziś nieużywane, niszczejące (Zespół Klasztorny z folwarkiem Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 146 decyzją z dnia 18.01.1960 r.). Przebudowana i zmiana sposobu użytkowana pozwoli na ich ocalenie.

Pierwszym etapem przebudowy i remontu budynków „Zacisza św. Benedykta” jest remont tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków), dzięki czemu uzyskamy pokoje dla  Gości, w tym Osób Niepełnosprawnych, kaplicę domową, biblioteczkę, kawiarenkę i rozmównice. Potem, daj Boże, kolejne budynki.

Etap I: remont i adaptacja tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków Zacisza) – zakończono

po nowelizacji na listopad 2021 r. (pandemia, inflacja) całkowity koszt remontu tzw. Białego Domku  wyniósł: 2.582.702,89 zł

Etap II: remont i adaptacja zabytkowej dawnej obory (2 z 3 budynków Zacisza) – prace trwają

Etap III: remont i adaptacja zabytkowej dawnej wozowni i stodoły (3 z 3 budynków Zacisza) – w planie na przyszłość; trwają prace projektowe


Na remont Zacisza św. Benedykta zebrałyśmy dotychczas od indywidualnych Darczyńców:

 1. zbiórki ofiar od początku budowy (lata 2020–2023):
  • rok 2020:                       84.213,29
  • rok 2021:                       68.196,60
  • rok 2022:                       68.062,80
  • rok 2023:                       59.861,76

      2. zbiórki ofiar bieżące (rok 2024):

 • styczeń                                                              5.585,00 zł
 • luty                                                                     9.738,00 zł
 • marzec                                                             17.823,92 zł
 • kwiecień                                                             4.156,00 zł
 • maj                                                                     8.035,00 zł

Suma pieniędzy ze wszystkich zbiórek indywidualnych: 385.534,13 zł

Ufamy, że dzięki pomocy i życzliwości z Państwa strony Zacisze św. Benedykta powstanie i będzie służyć pomocą wielu ludziom.

Raz w miesiącu jest odprawiana w naszej kaplicy Msza Św. w intencji Ofiarodawców i Ich Rodzin

Darowiznę na projekt można przekazać wysyłając przelew na poniższy nr konta:

PL: 26 8349 0002 0010 9921 2000 0010

EUR: SWIFT: GBWCPLPP 47 8349 0002 0010 9921 2000 0020

USD: SWIFT: GBWCPLPP 13 8349 0002 0010 9921 2000 0050

z dopiskiem: „Zacisze św. Benedykta”

Możesz nas wesprzeć darowizną on-line.

Aby przekazać inną kwotę należy kliknąć Zapłać z Przelewy24.pl i wpisać kwotę w formularzu płatności. Można też skorzystać z cegiełek poniżej:

[/vc_column][/vc_row]

Kwota:
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres e-mail:
Miasto:
Kod:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:

Dane osobowe podane na niniejszej stronie będą wykorzystane WYŁĄCZNIE w celu przeprowadzenia procesu płatności.

Zapewniamy o naszej stałej modlitwie w intencji wszystkich Dobroczyńców naszego Opactwa. Wierzymy, że radość z wypełnienia słów Jana Pawła II, iż człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, staną się również Państwa udziałem.

Z wyrazami szacunku
Matka Ksieni Faustyna Foryś OSB
z Siostrami

Nasza Wspólnota w dniu wyborów Ksieni Opactwa m. Faustyny Foryś OSB (styczeń 20223)

 

***

Ponadto wsparli budowę Zacisza św. Benedykta następujące Instytucje:

 1. dotacja na wymianę okien (A.I.M. Application Form For Financial Assistance):                                                                    40.000,00 zł
 2. dwie dotacje Fundacji ORLEN: w sumie:                                                     300.000,00 zł
 3. dotacja Fundacji KGHM Polska Miedź:                                                       200.000,00 zł
 4. dotacja z anonimowego źródła:                                                                       60.000,00 zł
 5. dotacja z NFOŚiGW (na całość obiektu: 3 budynki):                             4.200.000,00 zł

***

Kaplica domowa

pw. Najświętszej Maryi Panny – Matki Miłosierdzia

W  Zaciszu św. Benedykta powstanie kaplica domowa. Ufamy, że umożliwi naszym Rekolektantom i Gościom modlitwę także i w tym miejscu, oprócz wspólnej liturgii z nami w naszej kaplicy zakonnej. Tym wezwaniem nowej kaplicy chcemy nie tylko zawierzyć całe dzieło budowy i wszystkich naszych przyszłych Odwiedzających Matce Jezusa, ale też nawiązać do Wilna, skąd przyszły nasze Siostry po wojnie w 1946 roku. To One wskrzesiły życie monastyczne na Pomorzu i odbudowały zrujnowany klasztor żarnowiecki. Marka Edyta Samukówna, pierwsza ksieni powojenna, mniszka wileńska, rozpoczęła budowę tzw. Białego Domku z zamiarem, by służył on naszym Gościom. Teraz Jej pragnienie serca, ufamy, spełni się… Prosimy też Boga, by ten nowy Dom, Zacisze św. Benedykta, stał się Domem Miłosierdzia dla Wszystkich Przychodzących… przychodzących do Matki Miłosierdzia po wskazania, jak iść właściwą droga życia.

Videoprezentacja o naszym Opactwie

 

Media o Zaciszu:

Projekt utworzenia Zacisza św. Benedykta powstawał kilka lat temu. Od tego czasu sytuacja na rynku zmieniła się tak drastycznie, że początkowo przewidywane koszty niebotycznie wzrosły. Wykonane dotąd prace całkowicie pochłonęły zgromadzone na ten cel środki. Cieszymy się tym, co dotąd udało się zrobić, ale przed nami jeszcze dużo pracy przy drugim budynku Zacisza i rozpoczęcie remontu trzeciego. Koszty nas przerastają, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc, aby remont mógł być kontynuowany. Ktokolwiek może – prosimy – niech pomoże! Odwdzięczamy się serdeczną modlitwą!


Zacisze św. Benedykta to dawne budynki gospodarcze: Biały Domek, obora, wozownia, stodoła, które uzyskały pozwolenie na zmianę funkcji w celu przyjmowania Gości i Rekolektantów.

Od pewnego czasu dostrzegamy nasilające się zainteresowanie naszym klasztorem ze strony ludzi świeckich, którzy odwiedzając nas jako Goście, znajdują tutaj miejsce wyciszenia, odpoczynku, refleksji, i modlitwy, w rytmie planu dnia sióstr.

Zacisze św. Benedykta ma za zadanie uratować zabytki: dawne budynki gospodarcze dziś nieużywane, niszczejące (Zespół Klasztorny z folwarkiem Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 146 decyzją z dnia 18.01.1960 r.). Przebudowana i zmiana sposobu użytkowana pozwoli na ich ocalenie.

Pierwszym etapem przebudowy i remontu budynków „Zacisza św. Benedykta” jest remont tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków), dzięki czemu uzyskamy pokoje dla  Gości, w tym Osób Niepełnosprawnych, kaplicę domową, biblioteczkę, kawiarenkę i rozmównice. Potem, daj Boże, kolejne budynki.

Etap I: remont i adaptacja tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków Zacisza) – zakończono

po nowelizacji na listopad 2021 r. (pandemia, inflacja) całkowity koszt remontu tzw. Białego Domku  wyniósł: 2.582.702,89 zł

Etap II: remont i adaptacja zabytkowej dawnej obory (2 z 3 budynków Zacisza) – prace trwają

Etap III: remont i adaptacja zabytkowej dawnej wozowni i stodoły (3 z 3 budynków Zacisza) – w planie na przyszłość; trwają prace projektowe


Na remont Zacisza św. Benedykta zebrałyśmy dotychczas od indywidualnych Darczyńców:

 1. zbiórki ofiar od początku budowy (lata 2020–2023):
  • rok 2020:                       84.213,29
  • rok 2021:                       68.196,60
  • rok 2022:                       68.062,80
  • rok 2023:                       59.861,76

      2. zbiórki ofiar bieżące (rok 2024):

 • styczeń                                                              5.585,00 zł

Suma pieniędzy ze wszystkich zbiórek indywidualnych: 345.781,21 zł

Ufamy, że dzięki pomocy i życzliwości z Państwa strony Zacisze św. Benedykta powstanie i będzie służyć pomocą wielu ludziom.

Raz w miesiącu jest odprawiana w naszej kaplicy Msza Św. w intencji Ofiarodawców i Ich Rodzin

Darowiznę na projekt można przekazać wysyłając przelew na poniższy nr konta:

PL: 26 8349 0002 0010 9921 2000 0010

EUR: SWIFT: GBWCPLPP 47 8349 0002 0010 9921 2000 0020

USD: SWIFT: GBWCPLPP 13 8349 0002 0010 9921 2000 0050

z dopiskiem: „Zacisze św. Benedykta”

Możesz nas wesprzeć darowizną on-line.

Aby przekazać inną kwotę należy kliknąć Zapłać z Przelewy24.pl i wpisać kwotę w formularzu płatności. Można też skorzystać z cegiełek poniżej:

[/vc_column][/vc_row]

Kwota:
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko / nazwa:
Adres e-mail:
Miasto:
Kod:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:

Dane osobowe podane na niniejszej stronie będą wykorzystane WYŁĄCZNIE w celu przeprowadzenia procesu płatności.

Zapewniamy o naszej stałej modlitwie w intencji wszystkich Dobroczyńców naszego Opactwa. Wierzymy, że radość z wypełnienia słów Jana Pawła II, iż człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, staną się również Państwa udziałem.

Z wyrazami szacunku
Matka Ksieni Faustyna Foryś OSB
z Siostrami

Nasza Wspólnota w dniu wyborów Ksieni Opactwa m. Faustyny Foryś OSB (styczeń 20223)

 

***

Ponadto wsparli budowę Zacisza św. Benedykta następujące Instytucje:

 1. dotacja na wymianę okien (A.I.M. Application Form For Financial Assistance):                                                                    40.000,00 zł
 2. dwie dotacje Fundacji ORLEN: w sumie:                                                     300.000,00 zł
 3. dotacja Fundacji KGHM Polska Miedź:                                                       200.000,00 zł
 4. dotacja z anonimowego źródła:                                                                       60.000,00 zł
 5. dotacja z NFOŚiGW (na całość obiektu: 3 budynki):                             4.200.000,00 zł

***

Kaplica domowa

pw. Najświętszej Maryi Panny – Matki Miłosierdzia

W  Zaciszu św. Benedykta powstanie kaplica domowa. Ufamy, że umożliwi naszym Rekolektantom i Gościom modlitwę także i w tym miejscu, oprócz wspólnej liturgii z nami w naszej kaplicy zakonnej. Tym wezwaniem nowej kaplicy chcemy nie tylko zawierzyć całe dzieło budowy i wszystkich naszych przyszłych Odwiedzających Matce Jezusa, ale też nawiązać do Wilna, skąd przyszły nasze Siostry po wojnie w 1946 roku. To One wskrzesiły życie monastyczne na Pomorzu i odbudowały zrujnowany klasztor żarnowiecki. Marka Edyta Samukówna, pierwsza ksieni powojenna, mniszka wileńska, rozpoczęła budowę tzw. Białego Domku z zamiarem, by służył on naszym Gościom. Teraz Jej pragnienie serca, ufamy, spełni się… Prosimy też Boga, by ten nowy Dom, Zacisze św. Benedykta, stał się Domem Miłosierdzia dla Wszystkich Przychodzących… przychodzących do Matki Miłosierdzia po wskazania, jak iść właściwą droga życia.

Videoprezentacja o naszym Opactwie

 

Media o Zaciszu:

Dziękujemy Fundacjom: