Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu zaprasza do przetargu na remont i termomodernizację dachu „białego domku”.

Pliki z dokumentacją do pobrania:

Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu zaprasza do przetargu na dokumentację zabudowań. /przetarg odbył się 18. września br./

Pliki z dokumentacją do przetargu:

Protokół z przetargu z dnia 18. września: