Od kilku lat w naszym klasztorze funkcjonuje pracownia artystyczna, w której powstają ikony, świece – ręcznie malowane i wytapiane, kartki okolicznościowe, robione m. in. techniką quillingu oraz inne wyroby.

Ikony wykonujemy techniką tradycyjną – temperą jajeczną na gruncie kredowo–klejowym, choć nieco przystosowaną do współczesnych warunków i możliwości. Ikony to bardzo specyficzny rodzaj świętych obrazów, wyrosły z tradycji Kościołów Wschodnich, choć z czasem rozpowszechniony również na Zachodzie. Można powiedzieć, że ikony wyrastają z modlitwy i do niej prowadzą. Ich zadaniem jest przybliżanie tego, co święte do tego, co przyziemne, zwyczajne. Jak Chrystus przez Wcielenie stał się Emmanuelem – Bogiem bliskim, dzielącym życie wszystkich ludzi, tak ikona – widzialny obraz świętych postaci, ma pokazać to, co nadprzyrodzone, co pochodzi od samego Boga.

Nasze ikony, zachowując tradycyjną symbolikę barw, gestów, są pragnieniem ukazania piękna, którego jest nam dane doświadczać w spotkaniu z Panem Bogiem. Są próbą podzielenia się tym spotkaniem z tymi, którzy na nasze ikony będą patrzeć i się przy nich modlić. Wciąż się tego uczymy i same często jesteśmy zaskoczone tym, co odkrywamy przy tworzeniu. Mamy poczucie, że prowadzone Jego natchnieniem, jesteśmy zaproszone do udziału w Jego tajemnicy zbliżania się do ludzi.


Ikony z naszej pracowni

Przeczytaj też opisy ikon…


Kartki wykonane techniką quillingu i nie tylko


Świece ręcznie malowane i wytapiane 


Różne wyroby

Bombki