1215 – Opactwo Cystersów w Oliwie otrzymuje wieś Żarnowiec z  nadania książęcego.

1240 –1245 (?) – Fundacja Klasztoru Cysterek

1267 – pierwsza wzmianka o nowej fundacji w Żarnowcu, w aktach Opactwa Oliwskiego

1279 – zatwierdzenie fundacji klasztoru z należącymi doń posiadłościami przez Księcia Pomorskiego Mściwoja (Mestwina) II

1342 – ustalenie granic posiadłości Cysterek

1433 – najazd wojsk husyckich

1440 – zaraza – zmarło 11 Sióstr Cysterek

1454 – 66 – wojna trzynastoletnia – dobra klasztorne splądrowane przez wojska zaciężne Zakonu Krzyżackiego

1462 – Bitwa pod Świecinem nad jeziorem Żarnowieckim – w obrębie posiadłości Cysterek, podczas której zginął dowódca wojsk krzyżackich Fritz von Raveneck – jak głosi tradycja, został pochowany w klasztornym kościele

1486 – przekazanie Cysterkom Parafii Puckiej, tytułem odszkodowania za straty materialne poniesione podczas wojny

1558 – utrata Parafii Puckiej

1561 – 66 – przekazywanie przez Cysterki folwarku żarnowieckiego oraz części posiadłości ziemskich w zastaw gdańszczanom – przejście w świeckie ręce zarządu nad dobrami klasztoru

1584 – nieudana próba Opata Cystersów oliwskich – Jana Kostki, pozyskania Ksieni Chełmińskiej M. Magdaleny Mortęskiej, aby przysłała swoje siostry wspomagając podupadłą wspólnotę Cysterek

1589 – Ksieni M. Mortęska, na prośbę Bp. włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego, przysyła 7 benedyktynek z Chełmna. Ostatnie 3 cysterki opuściły klasztor. Klasztor i wszystkie dobra zostają przekazane Benedyktynkom.

1617 – wybór pierwszej Matki Ksieni Barbary Knutówny. Klasztor Żarnowiecki uzyskał autonomię – stał się Opactwem.

1772 – Sekularyzacja większości dóbr klasztornych przez rząd pruski

1833 – przybycie do Żarnowca mniszek benedyktynek z Klasztoru Toruńskiego, po kasacie tegoż klasztoru

1834 – prawna kasata Klasztoru Żarnowieckiego dokonana przez rząd pruski. Siostry zostają pozbawione tytułu do jego własności, ale jeśli chcą, mogą w nim pozostać do śmierci.

1855 – śmierć ostatniej mniszki Klasztoru Żarnowieckiego.

1866 – śmierć ostatniej mieszkającej tu Benedyktynki (mniszki toruńskiej)

1946 – objęcie na nowo, po 80 – letniej przerwie, Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu przez Wspólnotę Mniszek Benedyktynek przybyłą z Wilna.

1960 – wybór 1. powojennej, a XII w historii, Ksieni M. Edyty Samuk OSB

1987 – 17.07- śmierć M. Edyty Samuk OSB.

1987 – wybór XIII Ksieni Żarnowieckiej M. Jolanty Rzoski OSB

1996 – poświęcenie nowej Kaplicy, -750 – lecie klasztoru w Żarnowcu

2005  – II część  Spotkania Międzynarodowej Komunii Benedyktynek (CIB)