Już w okresie 20 – lecia międzywojennego Wspólnota benedyktynek wileńskich planowała odnowienie klasztoru w Żarnowcu. Niestety wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany.

Po zakończeniu wojny, w tak bardzo zmienionych warunkach politycznych, do Polski przybyła grupa 12 sióstr z Przeoryszą S. Edytą Samuk OSB na czele. Siostry przyjechały z niewielkim dobytkiem i jedną kozą w bardzo szczególnym dniu 10 sierpnia 1946 roku, gdy diecezja chełmińska, która tak życzliwie przyjęła siostry, obchodzi swe Patronalne święto – świętego Wawrzyńca. Siostry zastały opustoszały klasztor i powojenną biedę. Z wielką ufnością i gorliwością, wsparte ofiarną pomocą i życzliwością mieszkańców Żarnowca, rozpoczęły życie w tutejszym klasztorze według charyzmatu Świętego Benedykta i klasztor ożył na nowo.

Już w 1947 roku do klasztoru zgłosiły się pierwsze kandydatki.

W roku 1950 kolejne postulantki rozpoczęły nowicjat, co uwieczniła fotografia w klasztornym wirydarzu.

A także zdjęcie całej wspólnoty w ogrodzie.

W dniu 20. III. 1960 odbyła się elekcja i na XII ksienię klasztoru żarnowieckiego wybrano Matkę Edytę Samuk OSB.

Rytm życia wspólnoty wyznaczała modlitwa i praca. Modlitwa liturgiczna w chórze, ale i ta podczas pracy. Jak „Anioł Pański” uwieczniony w czasie żniw.

Uroczyste ceremonie liturgiczne w kościele, jak ta z roku 1963 – Uroczysta Konsekracja dziewic.

Siostry podejmowały pracę w gospodarstwie, przy suszeniu i układaniu torfu, który służył jako opał, w domu i przy gościach, licznie nawiedzających nasz klasztor. Siostry prowadziły też katechizację dzieci oraz działalność naukową i artystyczną.

W 17.VII 1987 odeszła do Pana śp. Matka Edyta Samuk OSB wielce kochana i zasłużona dla naszego klasztoru i całej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce, której była wieloletnia Prezeską.

Od 26.IX. 1987 ksienię klasztoru żarnowieckiego była Matka Jolanta Rzoska OSB.

Do czasu budowy nowej kaplicy siostry modliły się latem w chórze, a zimą w malutkim oratorium na poddaszu.

Od 1991 roku trwały prace przy budowie nowej kaplicy zakonnej, która została uroczyście poświecona 8. IV. 1996 roku przez Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Kaplica jest miejscem modlitwy mniszek ale także daje możliwość wszystkim nawiedzającym nasz dom uczestnictwa w modlitwie liturgicznej oraz Adoracji.