Mniszka benedyktynka  w postawie otwartego serca i umysłu szuka Boga i poznaje Go przede wszystkim na modlitwie, także w pracy i w kontakcie z drugim człowiekiem. Wspólne życie w klimacie rodzinnym, jest szkołą naśladowania Chrystusa, pomocą w codziennym nawracaniu się.

Całe życie, w każdym jego przejawie ma być uwielbieniem Boga. Harmonia i pokój są owocami zachowywanej hierarchii wartości.

Przychodźcie tu, by rozważać historię minioną i zrozumieć prawdziwy sens waszego ziemskiego pielgrzymowania. Przychodźcie tutaj odnajdywać pokój i pogodę, tkliwą zażyłość z Bogiem i ludźmi, ze sobą zabierać nadzieję i dobroć. (…)

Jan Paweł II
18 V 1979 r. Monte Cassino