Czytaj...

5. „Fair play” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Ta nauka powraca w Nowym Testamencie tyle razy, że trzeba ją zaliczyć do jego podstawowych treści. W przypowieści o nielitościwym słudze i w mnóstwie prostych, jednoznacznych pouczeń powiedziano nam, że, po pierwsze, miłosierdzie Boże zawsze znajdzie się dla tego, kto był miłosierny dla braci. I, po drugie, […]

Więcej

O Matce Mortęskiej współcześnie...

Sprawa „słomianej zgody”

Karol Górski w książce „Matka Mortęska”, wydanej w roku 1971, twierdzi, że Magdalena Mortęska przez ostatnie kilkanaście lat życia utrzymywała przyjazną korespondencję z Zofią Dulską, przez co niezależnie od wszelkich kontrowersji i od wrogości toruńskich zakonnic zachowała między obu klasztorami przynajmniej „słomianą” zgodę. Dowodem tej zgody są przechowane w Toruniu jej listy do Dulskiej, w […]

Więcej

Słuchaj...

Więcej

O naszych ikonach...

Maryja Dziewica

Na ikonie koloryt szat Maryi jest odwrotny do szat Chrystusa Pantokratora. Tunika jest błękitna, a welon – płaszcz (maforion) czerwono – brunatny. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś błękitna boską- co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są trzy gwiazdy symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo. Ikona wykonana w pracowni klasztoru […]

więcej...