O modlitwie „Ojcze nasz”…

Syn Boży przez Wcielenie, przez wkroczenie w nasz ród i kondycję, dokonał, po pierwsze, uświęcenia nas i podniesienia ku Bogu przez samą swoją obecność, przez to samo, że wołanie „Ojcze” płynie odtąd z ludzkiej ziemi, z ludzkich ust. Starożytność chrześcijańska lubiła to nazywać Jego zaślubinami z ludzkością; Jego obecność wśród nas nie jest już tylko obecnością Stwórcy i Władcy, ale (choć równie niewidzialna) obecnością Brata i Oblubieńca. Po drugie, zaczął nas uczyć swojego sposobu widzenia rzeczy i widzenia nas (M. Borkowska OSB).

Zapraszamy do wysłuchania konferencji naszej siostry Małgorzaty Borkowskiej na temat modlitwy Ojcze nasz. Są one niewielkie objętościowo, proste, ale w punkt… i to w ten centralny dla naszej modlitwy, która ma być trwaniem w Obecności Osoby Ojca. Apostołowie byli zachwyceni sposobem, jakim modlił się Jezus. Obserwowali Go. Też tak chcieli, dlatego poprosili: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1). A przecież znali fragmenty Tory na pamięć, a ilość żydowskich pacierzy recytowanych z pamięci pewnie był imponująca. Tak, ale to nie było to … chcieli jak Jezus. Czemu? Nasza siostra będzie się starała odpowiedzieć nam na to pytanie. (więcej…)

O Objawieniu Bożym

Sposób objawienia był zawsze ten sam: wybrani ludzie odnajdywali tę prawdę w swoim sercu i przekazywali ją innym. Dlaczego nie objawiał wszystkim na raz? Prawdopodobnie z kilku przyczyn. Nie wszyscy są równie dobrymi i równie chętnymi odbiorcami; do dziś wielu twierdzi, że ich to nie interesuje. Poza tym ludzie powinni jedni drugim pomagać, jedni od drugich się uczyć, to buduje wspólnotę Ludu Bożego. I wreszcie przy takim hierarchicznym sposobie nauczania łatwiej jest ludziom zrozumieć potrzebę istnienia jakiegoś autorytetu, który by oddzielał autentyczne słowo Boże od prywatnych marzeń… (więcej…)

O prymacie Boga

Idąc po słowo do Ojców, powinniśmy jednak wiedzieć przynajmniej w ogólnym zarysie, do kogo właściwie idziemy? Kim oni są? Odpowiedź wydaje się prosta: to tacy, co odeszli na pustynię. Ale taki zewnętrzny opis niczego nie wyjaśnia. Jeżeli widzę człowieka, który wbija łopatę w ziemię, ale nie wiem, DLACZEGO to robi, to nie wiem także, czy jest ogrodnikiem, czy może hydraulikiem albo saperem; może być równie dobrze terrorystą albo ministrem, który przyjechał zainaugurować uroczyście jakąś budowę. Jeżeli widzę człowieka, który jak to przywykło się mówić, „porzucił świat”, a nie wiem, co nim kierowało, w jakiej intencji to robił, to mogę się w nim domyślać odludka, malkontenta, ekologa, ukrywającego się przestępcy, obrażonej primadonny – czego dusza zapragnie… (więcej…)

Cisza, nasza własna…

Od grudnia 2017 roku organizujemy w naszym Opactwie weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie. Opierają się one na myślach Ojców Pustyni, Regule św. Benedykta oraz na praktyce medytacji chrześcijańskiej Lectio Divina. Odbywają się one w całkowitym milczeniu. Istnieje możliwość skorzystania z posługi sakramentu Spowiedzi oraz indywidualnych rozmów z Siostrami, jak również udziału we wspólnej modlitwie Sióstr w kaplicy zakonnej (Monastyczna Liturgia Godzin). Konferencje zostały opracowane przez naszą siostrę Małgorzatę Borkowska. (więcej…)

Jako pan starosta sromocie zapobiec chciał…

Audiobook opisuje życie i działalność Służebnicy Bożej Matki Magdaleny Mortęskiej (1554-1631) – ksieni i reformatorki zakonu benedyktynek. W dzieciństwie utraciła prawe oko, stąd w tytule pojawia się stwierdzenie: jednooka ksieni. Jej inicjatywie zawdzięczała wspólnota benedyktynek ożywiającą reformę wielu klasztorów m.in. w Chełmnie, Żarnowcu, Nieświeżu, Lwowie, Sandomierzu. W sumie kongregacja chełmińska liczyła 22 klasztorów pod rządami ksieni chełmińskiej. Zmarła w opinii świętości w 1631 r. Pochowano ją w krypcie w kościele klasztornym w Chełmnie. W ostatnich latach wznowiono proces beatyfikacyjny. (więcej…)

Jak łatwo zrobić coś z niczego

Audiobook opisuje życie i działalność Służebnicy Bożej Matki Magdaleny Mortęskiej (1554-1631) – ksieni i reformatorki zakonu benedyktynek. W dzieciństwie utraciła prawe oko, stąd w tytule pojawia się stwierdzenie: jednooka ksieni. Jej inicjatywie zawdzięczała wspólnota benedyktynek ożywiającą reformę wielu klasztorów m.in. w Chełmnie, Żarnowcu, Nieświeżu, Lwowie, Sandomierzu. W sumie kongregacja chełmińska liczyła 22 klasztorów pod rządami ksieni chełmińskiej. Zmarła w opinii świętości w 1631 r. Pochowano ją w krypcie w kościele klasztornym w Chełmnie. W ostatnich latach wznowiono proces beatyfikacyjny. (więcej…)

Bezkompromisowy wybór Boga

Ojcowie Pustyni są mistrzami bezkompromisowego wyboru Boga. Wyrażali ten wybór wewnątrz swojego świata, swoim językiem, jasnymi dla siebie czynami i znakami; nasz świat może być inny, nasze codzienne realia są inne, znaki i język mogą być inne, ale wybór Boga musi być jasny i pełny dla nas tak samo, jak był dla nich. (więcej…)

Czy katechizm może pomóc w modlitwie?

Paradoksalnie więc mówiąc, mniszki nie powinna obchodzić „religia”; powinien ją obchodzić Bóg. Nie coś, ale Ktoś. „Religia” to jest moja postawa, mój zespół przekonań i praktyk, a więc w gruncie rzeczy nadal ja. Bóg to jest to jedyne „Ty”, godne, aby Mu oddać życie i jeszcze mieć to sobie za przywilej i łaskę. Najgorszą herezją wszech czasów jest traktowanie Boga jako tematu; mówienie i myślenie o Nim, zamiast mówić i myśleć do Niego. Skutkiem takiego bezosobowego podejścia jest najpierw podzielone serce, a w dalszym rozwoju sprawy – faktyczna, choć może nie uświadomiona i nie deklarowana, niewiara… (więcej…)