Zwiastowanie Pana

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to święto patronalne zarówno naszego opactwa, jak i naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za to, że posłał na świat swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dziękujemy Maryi za Jej „Amen” na tę tajemnicę, na stanie się żywą monstrancją Bożej obecności. Dziękujemy Bogu za cud każdego poczętego ludzkiego życia i prosimy o szczęśliwe narodziny, a także o dar potomstwa dla małżeństw, które z upragnieniem na nie czekają. Ogarniamy modlitwą życie każdego człowieka, bo coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak jest cenne i kruche zarazem.  Panie, który postanowiłeś żyć naszym życiem na ziemi, daj nam ufność, że nasze życie jest w Twoich rękach. Daj nam na nowo cieszyć się nim i dziękować Ci za nie całym sercem.

Przejście do Nieba świętego Benedykta

Rodzina benedyktyńska obchodzi święto Przejścia do Nieba świętego ojca Benedykta. W tym roku szczególnie wymowne, gdy na świecie, a zwłaszcza we Włoszech – ojczyźnie św. Benedykta, tylu ludzi przechodzi do wieczności w tak dramatycznych okolicznościach. Przypomnijmy, że św. Benedykt – podobnie jak św. Józef – jest patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu polecamy więc tych, którzy rozpoczynają nowe życie, życie w Bożych rękach, prosząc, aby Pan złagodził ból cierpienia fizycznego i duchowego, izolacji, rozłąki z najbliższymi, braku dostępu do sakramentów świętych. Panie, weź ich w ramiona i przytul do Serca.

Zapraszamy na Benedyktyńskie Rekolekcje dla Sióstr zakonnych 6–10 lipca br.

Serdecznie zapraszamy Siostry zakonne do naszego Opactwa na Benedyktyńskie Rekolekcje. Organizujemy je po raz pierwszy. Od prawie trzech lat regularnie i cyklicznie odbywają się u nas Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie, głównie dla osób świeckich. Cieszą się one sporym zainteresowaniem, za co składamy Bogu wielkie dzięki. Pojawił się pomysł „przygotowania” podobnych specjalnie dla Sióstr zakonnych. Udało się! Zapraszamy i czekamy…

Konferencje głosić będzie nasza siostra Małgorzata Borkowska OSB

Zapewniamy stałą obecność i gotowość do posługi kapłana

(więcej…)

Rekolekcje benedyktyńskie. Terminy na rok 2020

Od grudnia 2017 roku organizujemy w naszym Opactwie Weekendowe Rekolekcje BenedyktyńskieOpierają się one na myślach Ojców Pustyni, Regule św. Benedykta oraz na praktyce medytacji chrześcijańskiej Lectio Divina. Odbywają się one w całkowitym milczeniu. Istnieje możliwość skorzystania z posługi sakramentu Spowiedzi oraz indywidualnych rozmów z Siostrami, jak również udziału we wspólnej modlitwie Sióstr w kaplicy zakonnej (Monastyczna Liturgia Godzin). Konferencje zostały opracowane przez naszą siostrę Małgorzatę Borkowską.

Drugi rodzaj rekolekcji, również w milczeniu, ale już bez konferencji, nosi nazwę: „Słuchaj, znaczy najpierw zamilknij”. W trakcie rekolekcji zalecamy całkowite nie korzystanie z telefonów komórkowych, w związku z tym prosimy o przywiezienie „tradycyjnych” budzików. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00 i zakończenie obiadem w niedzielę ok. 15:00. (więcej…)

Rekolekcje – tym razem nasze

W dniach od 11 do 17 lutego będziemy przeżywały nasze rekolekcje wspólnotowe. Prosimy o modlitwę, abyśmy dobrze wykorzystały łaskę tego czasu. To również czas większego wyciszenia i skupienia. Dlatego prosimy, aby kontaktowanie się z nami w sprawach, które mogą poczekać, odłożyć na później. Dziękujemy za wyrozumiałość! Niech Pan będzie we wszystkim uwielbiony!

Uroczystość św. Scholastyki

„Gdy święty Benedykt przebywał w swej celi, ujrzał, jak dusza jego siostry Scholastyki, opuściwszy ciało, w postaci gołębicy ulatuje w przestworza niebios.” (z Liturgii Godzin)

Obchodzimy Uroczystość świętej Scholastyki, która – jak pisze św. Grzegorz wielki – „otrzymała więcej, bo więcej kochała”. Jej wstawiennictwu powierzamy nasze benedyktyńskie wspólnoty, prosząc o miłość coraz większą, coraz bardziej cierpliwą, łagodną, łaskawą… Aby przenikała wszystkie nasze zamiary, działania, każdą chwilę modlitwy, spotkań. Aby dodawała nam skrzydeł. Bo gdy wpatrujemy się w postać św. Scholastyki, to już wiemy, że nie ma nic niemożliwego dla tego, kto kocha. A Bóg potwierdza to, nawet zawieszając na chwilę prawa natury.

Odwiedziny Ks. Biskupa Zbigniewa

W przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego odwiedził nas biskup pomocniczy naszej archidiecezji J.E. Ks. Bp Zbigniew Zieliński. O godz. 18.00 w koncelebrze z naszym ks. Kapelanem sprawował Eucharystię w naszej kaplicy. W homilii Ks. Biskup nawiązał zarówno do nadchodzącego święta Ofiarowania Pańskiego, jak i do tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi – była to pierwsza sobota miesiąca – wskazując na szczególne miejsce modlitwy wynagradzającej w życiu Kościoła i w życiu konsekrowanym. Po Mszy świętej i pamiątkowym zdjęciu spotkaliśmy się jeszcze przy wspólnej kolacji.

Ofiarowanie Pańskie – Dzień Życia Konsekrowanego

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.” (1 Kor 12, 4-6)

Co nas łączy? Ofiarowanie. Ofiarowanie naszego życia Bogu? Owszem, ale nade wszystko to, że On się nam ofiarował cały i zaprasza, byśmy odpowiedziały tym samym. Choć to nieporównanie mniej. Oddajemy Mu nasze małe, biedne życie. Nasze usiłowania, poszukiwania, pragnienia, zniechęcenia, powstawania i całą resztę. Tak mało. Ale w Jego rękach, w Jego oczach to już nie jest małe, bo jest PRZYJĘTE i staje się jedyne dzięki Jego łasce.

Maryjo Gromniczna, weź nas w swoje ręce i ofiaruj jeszcze raz Ojcu, tak jak ofiarowałaś Mu Jezusa. Ty najlepiej wiesz jak to zrobić. Prowadź wszystkie osoby konsekrowane, by umiały ofiarować się coraz bardziej, coraz głębiej, bez zastrzeżeń, bez dopisków małym druczkiem.

Tak, to zadanie na całe życie. Więc zacznijmy już dziś. Kolejny raz. Od nowa. Bo warto!